Stiftat i Bertil Ohlins anda. Verkar i svensk liberal tradition.

Ny praktikant på Ohlininstitutet

1 februari 2016|

10371988_884441301581390_3514059022364163827_n (2)Ohlininstitutet har under våren en ny praktikant vid namn Daniel Källqvist som studerar mänskliga rättigheter i Lund. Han är dessutom väldigt engagerad i politiska frågor. Under våren kommer Daniel att hjälpa till med olika arbetsuppgifter, men framförallt sköta Ohlininstitutets seminarieverksamhet med ett extra fokus på opinionskonferensen om yttrandefrihet i Uppsala som kommer att äga rum i maj.

Senast kom Daniel från en utbytestermin i Venedig, Italien där han läste internationella relationer och filosofi. Något som givit honom ett starkt intryck.

– Utbytesterminen i Venedig gav mig en insikt i behovet att öppna våra sinnen för nya intryck och inte låta oss skrämmas av kulturkrockar. I Venedig mötte jag personer från hela världen med olika bakgrund och i vissa fall kunde mötet mellan människor visa på tydliga skillnader mellan kulturer. Detta löstes väldigt enkelt genom att diskutera och förstå varandras skillnader samt acceptera de kulturella olikheter som speglar vår personlighet. Efter ett tag märktes att de flesta kunde samarbeta och komma överens, vilket i och för sig blir enklare att göra i världens vackraste stad.

Det ska tilläggas att Daniel möjligtvis passade in Italien mycket på grund av sina häftiga gester när han pratar eller hans mycket igenkännande skratt som hörs på långa vägar. Vi hoppas att Daniel ska trivas på Ohlininstitutet och att han använder de kunskaper han får här i framtida studier och arbetsliv. Välkommen!

Kategorier: Nyheter

Frågor och svar med uppsatsvinnarna Henrik och Sebastian

27 januari 2016|

Ohlininstitutet har ställt ett par frågor till våra vinnare i uppsatstävlingen Henrik Dahlquist och Sebastian Jävervall för att få svar på hur deras arbete kring uppsatsen har sett ut. Möjligtvis kan de även ge några tips till framtida uppsatsskribenter.

Sebastian Jävervall Fotograf: Karl Gabor

Sebastian Jävervall
Fotograf: Karl Gabor

Hur fick du idén till din uppsats och vad var avgörande för dig i valet av ämne?

Sebastian: Idén utvecklade jag i samråd med min handledare, Anna Tompsett (verksam vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet). Jag har sedan länge haft ett intresse för utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Framför allt hur offentligt anställda och politikers egna incitament formar politiken och hur detta påverkar ekonomiska utfall. Jag har tidigare skrivit två kandidatuppsatser (en i statsvetenskap och en i nationalekonomi) som båda på ett eller annat sätt berör korruption och vilka implikationer det medför. Under mina masterstudier läste jag en kurs i avancerad utvecklingsekonomi där jag kom i kontakt med ett nytt forskningspapper som ställer de kausala sambanden gällande korruption på sin spets – det vill säga vad som fungerar vid korruptionsbekämpning. Studiens hypotes är att positiv ekonomisk tillväxt på ett ”naturligt” sätt kan fördriva korruption. 

Henrik: Begreppet liberal neutralitet har sedan jag stötte på det fascinerat. Vid första anblick så självklart, men efter en lite mer noggrann granskning väldigt komplicerat. Det perfekta forskningsobjektet, med andra ord. Under våren 2014 var vi många som inväntade Europadomstolens avgörande i det fall där en kvinna stämt franska staten för att hon blivit hindrad att bära heltäckande slöja. Diskussionen om religiös klädsel har länge varit, och kommer att vara, ett aktuellt ämne. Det var roligt att det franska burkaförbudet kunde fungera som ett exempel från verkligheten i min annars väldigt teoretiska diskussion.

Vilka motgångar stötte du på under ditt skrivande?

Henrik svarar: Min utbildning har varit mycket bra. Men något jag saknat är skrivuppgifter. Det är orimligt att C-uppsatsen är det första längre arbete en statsvetarstudent stöter på. Många av de motgångar jag stötte på berodde på egna svagheter som borde ha slipats bort tidigare. Exempelvis blev jag chockad över hur trögt det kändes halvvägs in i processen, trots att det är en självklar del i varje arbete med en längre text. I själva verket är det ju bara att försöka skriva sig igenom det.

Sebastian svarar: Alla som skriver akademiska uppsatser eller forskningsartiklar möter motgångar, om än av olika storlek. Min uppsats är inget undantag. Det kanske största problemet i min kontext är att korruption är en olaglig aktivitet – vilket försvårar mätning. Trovärdiga datakällor är svåra att komma över och de källor som argumenteras vara mer trovärdiga än andra har sämre täckning när det gäller datapunkter. Till exempel hade jag velat förlänga min analys till fler länder och följa dessa över längre tidsperioder för att eventuellt kunna dra starkare slutsatser. På grund av databegränsningar är inte detta möjligt.

Henrik Dahlquist

Henrik Dahlquist

Vad skulle du vilja ge för tips till andra personer som snart ska skriva uppsats?

Henrik svarar: Välj en bra handledare. Jag hade en otrolig tur och kände hela tiden uppmuntran och stöd, vilket gjorde att jag kunde tro på mitt projekt. Våga be om hjälp av andra. För mig är det alltid viktigt att lämna ifrån mig texten och få andra ögon på den – även när den inte är färdig. Och till denna punkt kommer väl även att lyssna på kritiken man får.

Sebastian svarar: Ett bra tips är att vara ärlig mot sig själv och söka frågeställningar inom ämnen som intresserar en. När man väl bestämt sig för ett område är en bra början att läsa in sig på var den nuvarande litteraturen står. Vilka frågor är obesvarade och hur har tidigare studier angripit problemen? Att följa den allmänna samhällsdebatten inom området kan också vara en bra inspirationskälla. I övrigt tror jag man gynnas av att inte låta sig nedslås av motgångar. Ibland blir inte resultaten som väntat, vilket kan leda till både stress och ångest. Därför är det viktigt att komma ihåg att resultatet inte är avgörande för en bra uppsats.

Kategorier: Nyheter

Därför är jag liberal – samtalskväll om liberalism

21 januari 2016|

Under tisdagen samlades ett hundratal personer på Clarion Sign i Stockholm för att diskutera liberalism, fri rörlighet och rättvisa. Ohlininstitutets ordförande Sofia Nerbrand och styrelseledamoten

Lennart IMG_7691Nordfors debatterade frågor som gränskontroller, slöjförbud till mjölksubventioner tillsammans med oppositionsborgarrådet i Stockholm Lotta Edholm (L).

Arrangörerna var Liberalerna i Stockholm.

Kategorier: Nyheter

Liberala principer för religiösa klädkoder och tillväxthämmande korruption – prisutdelning och seminarium 27/1

11 januari 2016|

Uppsatstävling FB-annons kopia

Ohlininstitutets återkommande uppsatstävling har denna gång fått in rekordmånga bidrag. Efter ett gediget juryarbete lett av Professor Karl Wennberg har nu två uppsatsförfattare utsetts till vinnare. Prisutdelning och seminarium om liberala principer för religiösa klädkoder och tillväxthämmande korruption kommer att hållas onsdagen den 27 januari på Bellmansgatan 10. Vinnarna är:

Henrik Dahlquist för uppsatsen ”Oblique Intentions, non-neutral motives and Pseudo-Neutrality: Exploring the Tensions Within Liberal Neutrality in light of the Doctrine of Double Effect and the French Burqa Ban”. Motiveringen lyder:

”För en väl genomförd argumentation rörande tillämpningen av begreppet liberal neutralitet i praktisk politik. Författaren gör en viktig distinktion mellan motiv och motiveringar och visar att liberal politisk teori fokuserar på den senare kategorin.

Följden blir att neutralt hållen argumentation kan användas som stöd för reformer som inte syftar till neutral behandling av individer. Författaren har därmed visat på en lucka i det liberala förhållningssättet till neutralitet som bör ägnas ökad uppmärksamhet.”

Den andra vinnaren är Sebastian Jävervall för uppsatsen ”Can Economic Growth Curb Corruption? The Development of Bribery in Times of Crisis”. Motiveringen lyder:

”För en väl genomförd teoretisk och empirisk studie om relationen mellan korruption och fattigdom. Författaren presenterar en gediget designad och pedagogiskt presenterad analys av hur nedgångar i ekonomisk tillväxt ökar mutbetalningar, inte tvärtom.

Uppsatsens genererar ny vetenskaplig kunskap av stor vikt för utvecklings- och demokratiarbete i utvecklings- och övergångsländer. Författaren har därmed visat vetenskaplig förmåga att klargöra relationen mellan ekonomisk tillväxt och korruption ur ett utvecklingsekonomiskt perspektiv.”

Ohlininstitutet och Liberal Debatt arrangerar den 27 januari ett seminarium i Ohlininstitutets lokaler på Bellmansgatan 10 för att uppmärksamma pristagarnas fynd. Det bjuds på dryck och lättare förtäring.

17:30 Dörrarna öppnar
18:00 Program med efterföljande mingel
Anmälan görs via länken här.
Varmt välkommen!
Kategorier: Nyheter